Наказ МОЗ України № 271 от 13.06.2005 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія»

На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/252 щодо прискорення розроблення і запровадження державних стандартів у сфері охорони здоров’я, протоколів лікування, та доручення Прем’єр-міністра України від 12.03.2003 №14494, з метою поліпшення якості надання медичної допомоги населенню

Затвердити клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим:

1.1. на алкогольну хворобу печінки (додається);

1.4. на жовчокам’яну хворобу (додається);

1.5. на неспецифічний виразковий коліт (додається);

1.7. на сидром подразненої кишки (додається);

1.9. на хворобу Крона (додається);

1.11. на хронічний панкреатит (додається);

1.12. на хронічний холецистит (додається);

1.13 на хронічні гепатити (додається);

1.14. на цирози печінки (додається).

— Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медичного

— забезпечення Київської міської державної адміністрації організувати впровадження та забезпечувати дотримання протоколів надання медичної допомоги в підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах.

3. Українському інституту громадського здоров’я (Пономаренко В. М.) довести протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія» до відома лікувально-профілактичних закладів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Ханенка С. М.

КЛІНІЧНІ ПРОТОКОЛИ
НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ХВОРИМ НА ОСНОВНІ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

АХП – алкогольна хвороба печінки
АсАт – аланінамінотрансфераза
АсАт — аспартатамінотрансфераза
ГГТ – гама-глютамілтрансфераза
ГЕРХ – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
ДСО – дисфункція сфінктеру Одді
ЕГДС — езофагогастродуоденоскопія
ЕРХПГ – ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
ЗСН ПЗ – зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози
КТ – комп”ютерна томографія
ЛФ – лужна фосфатаза
МРТ – магнітно-резонансна томографія
НВК – неспецифічний виразковий коліт
НЕРХ – неерозивна рефлюксна хвороба
НПЗП – нестероїдні протизапальні засоби
НСС – нижній стравохідний сфінктер
ПЗ – підшлункова залоза
СО – слизова оболонка
СОШ – слизова оболонка шлунку
СОК слизова оболока кишки
УЗД – ультразвукове дослідження
ХВГ – хронічний вірусний гепатит
ХК – хвороба Крона
ЦП – цироз печінки

Приказ моз no 271

На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/252 щодо прискорення розроблення і запровадження державних стандартів у сфері охорони здоров’я, протоколів лікування, та доручення Прем’єр-міністра України від 12.03.2003 №14494, з метою поліпшення якості надання медичної допомоги населенню

Читайте так же:  Заявление об освобождении имущества от ареста и об исключении из описи

Затвердити клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим:

1.1. на алкогольну хворобу печінки (додається);

1.2. на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу ( додається );

1.3. на диспепсію ( додається );

1.4. на жовчокам’яну хворобу (додається);

1.5. на неспецифічний виразковий коліт (додається);

1.6 на неускладнену виразкову хворобу та інші пептичні виразки шлунку та / або 12 — палої кишки (додається);

1.7. на сидром подразненої кишки (додається);

1.8. на функціональні порушення біліарного тракту (додається);

1.9. на хворобу Крона (додається);

1.10. на хронічний гастрит (додається);

1.11. на хронічний панкреатит (додається);

1.12. на хронічний холецистит (додається);

1.13 на хронічні гепатити (додається);

1.14. на цирози печінки (додається).

— Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медичного

— забезпечення Київської міської державної адміністрації організувати впровадження та забезпечувати дотримання протоколів надання медичної допомоги в підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах.

3. Українському інституту громадського здоров’я (Пономаренко В. М.) довести протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія» до відома лікувально-профілактичних закладів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Ханенка С. М.

Наказ від 13.06.2005 № 271 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Гастроентерологія”

На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/252 щодо прискорення розроблення і запровадження державних стандартів у сфері охорони здоров’я, протоколів лікування, та доручення Прем’єр-міністра України від 12.03.2003 №14494, з метою поліпшення якості надання медичної допомоги населенню

Затвердити клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим:

1.1. на алкогольну хворобу печінки (додається);

1.2. на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу ( додається );

1.3. на диспепсію ( додається );

1.4. на жовчокам’яну хворобу (додається);

1.5. на неспецифічний виразковий коліт (додається);

1.6 на неускладнену виразкову хворобу та інші пептичні виразки шлунку та / або 12 – палої кишки (додається);

1.7. на сидром подразненої кишки (додається);

1.8. на функціональні порушення біліарного тракту (додається);

1.9. на хворобу Крона (додається);

1.10. на хронічний гастрит (додається);

1.11. на хронічний панкреатит (додається);

1.12. на хронічний холецистит (додається);

1.13 на хронічні гепатити (додається);

1.14. на цирози печінки (додається).

– Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров’я та медичного

– забезпечення Київської міської державної адміністрації організувати впровадження та забезпечувати дотримання протоколів надання медичної допомоги в підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах.

3. Українському інституту громадського здоров’я (Пономаренко В. М.) довести протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю “Гастроентерологія” до відома лікувально-профілактичних закладів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Ханенка С. М.

Наказ МОЗ України від 16.04.2014 р. № 271

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 16.04.2014 р. № 271
Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів)
та внесення змін до реєстраційних матеріалів

Відповідно до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», пункту 5 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376, та підпункту 8.16 підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та контролю якості тих, що подані на державну реєстрацію (перереєстрацію), проведених ДП «Державний експертний центр МОЗ України», висновків щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу (медичного імунобіологічного препарату), рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів

Читайте так же:  Приставы г тулы

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 1).

2. Перереєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 2).

3. Внести зміни до реєстраційних матеріалів та Державного реєстру лікарських засобів України на лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати) згідно з переліком (додаток 3).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Динамика антропометрических и биохимических показателей под влиянием различных схем лечения у больных неалкогольной жировой болезнью печени в сочетании с ожирением и патологией билиарного тракта

Приведены результаты собственных исследований, которые отражают динамику изменений основных антропометрических и биохимических показателей у 100 больных неалкогольной жировой болезнью печени в сочетании с ожирением и патологией билиарного тракта под влиянием различных схем лечения. Установлено благоприятное влияние на исследуемые показатели при каждом варианте лечения. При комбинированном использовании модификации образа жизни, стандартной терапии, урсодезоксихолевой кислоты и аргинина глутамата наблюдали более выраженное улучшение антропометрических показателей и функциональной активности печени.

1. Камышников В. С. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени. 2-е изд. – М.: МеДпресс-информ., 2014.– 96 с.

2. Наказ МОЗ України від 06.08.2014 р. № 826 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Неалкогольний стеатогепатит» та «Ал- когольний гепатит».

3. Наказ МОЗ України від 13.06.2005 р. № 271 «Про затвердження протоколів надання медич- ної допомоги хворим за спеціальністю Гастроентерологія».

4. Філіппова О. Ю. Клінічна характеристика хворих на стеатоз печінки та неалкогольний стеа- тогепатит у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту залежно від індексу маси тіла // Мед. перспективи. – 2016. – № 1. – С. 70–79.

5. Філіппова О. Ю. Ліпідно-фосфоліпідні порушення у хворих з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та ожирінням на тлі патології біліарного тракту залежно від маси тіла // Світ медицини та біології. – 2016. – Вип. 57, № 3. – С. 85–90.

Читайте так же:  13 апелляционный арбитражный суд спб

6. Харченко Н. В., Ліщишина О. М., Анохіна Г. А. та ін. Неалкогольна жирова хвороба печінки // Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. – К., 2014. – 57 c.

7. Global Health Observatory (GHO): Obesity (2013) World Health Organisation. – WHO, 2013.

8. Hadizadeh F., Faghihimani E., Adibi P. Nonalcoholic fatty liver disease: Diagnostic biomarkers // World J. Gastrointest. Pathophysiol. – 2017. – Vol. 8, N 2. – P. 11–26.

9. Harbour R., Lowe G., Twaddle S. Scottish Intercollegiate Guidelines Network: the first 15 years (1993–2008) // J. R. Coll. Physicians. Edinb. – 2011. – Vol. 41, N 2. – P. 163–168.

10. Popescu M., Popescu I. A., Stanciu M. et al. Non-alcoholic fatty liver disease – clinical and histo- pathological aspects // Rom. J. Morphol. Embryol. – 2016. – Vol. 57, N 4. – P. 1295–1302.

11. Than N. N., Newsome P. N. Non-alcoholic fatty liver disease: when to intervene and with what // Clin. Med. – 2015. – Vol. 15, N 2. – Р. 186–190.

12. Zelber-Sagi S., Shoham D., Zvibel I. et al. Predictors for advanced fibrosis in morbidly obese non- alcoholic fatty liver patients // World J. Hepatol. – 2017. – Vol. 9, N 2. – P. 91–98.

Наказ МОЗ України від 28.03.2016 № 271

Відповідно до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», пунктів 5 та 9 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)», абзацу тридцятого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів, доданих до заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, який підлягає закупівлі спеціалізованою організацією, проведеної Державним підприємством «Державний експертний центр МОЗ України» та висновку за результатами експертизи щодо автентичності реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, який подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі спеціалізованою організацією

1. Відмовити у державній реєстрації та внесенні до Державного реєстру лікарських засобів України лікарський засіб згідно з додатком.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Наказ МОЗ України від 16 квітня 2014р №271

«Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»

  • Консультаційний центр +38 044 360 42 14
    +38 067 464 48 24
    +38 093 705 41 41
    +38 095 345 98 97
  • Надіслати листа

Відправити листа

Обмеження доступу

Шановний клієнте!

З переліком послуг вашого пакету ви можете ознайомитись
за посиланням

Нагадуємо вам про можливість скористатись консультаціями, які включені до вашого пакету послуг,
від провідних юристів та експертів фармринку.